תנאים כללים והבהרות

בגלישה באתר ושימוש בתכנים פה אתה מאשר את התקנון הזה

* הובהר ללקוח כי השרת מאוכסן אצל חברת צד שלישי ואין ל AlgoServers או מי מטעמו אחראי במקרה שהשרת נופל ו/או במקרה שנגרם נזק כספי עקב אי זמינות השרת.

* הלקוח לא יאכסן ו/או לא יעביר מידע או חומר אשר מהווה הפרה ו /או פגיעה בחוקים פדראליים של ארצות הברית ו/או חוקי מדינת ישראל ו/או מדינות אירופה ו/או האיחוד האירופאי.

* הלקוח לא יאכסן ו/או לא יעביר חומר ו/או מידע אשר מהווה הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בסודות מסחריים, ו/או חומר או מידע אשר יש בו משום הטעיה או מצג שווא.

* הלקוח לא יעביר מידע של קבצי מוזיקה המוגנים בזכויות יוצרים.

* הלקוח לא יאכסן חומר ו/או מידע אשר יש בהם לפגוע בצד ג' כלשהו.

* כול ניסיון ניצול לרעה או ניצול מופרז של משאבי המערכת אסור בהחלט.

* לא חלה על AlgoServers שום אחריות בנושא גיבוי או אבטחת השרת , לאבטחת החומרים ו/או לרובוטים הנמצאים בשרת .

* על AlgoServers לא תחול כל אחריות לפיצוי צד ג' אשר יינזק כתוצאה מהפרתו של הסכם זה ע"י הלקוח.

* במידה ויסגר החשבון בגין אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה , לא יבוצע כול החזר כספי ללקוח.

* הלקוח יישא בכול הוצאה שתיגרם ל AlgoServers כתוצאה מהפרה של הסכם זה.

* לקוח רשאי לבטל את חשבונו בכול עת , החזר יחסי לא יינתן במידה והלקוח החליט לבטל את השירות לפני סוף החודש.

* קיים סיכון במסחר ו/או השקעה בנכסים פיננסיים והם עלולים להביא להפסדים כספיים. הצלחות עבר במסחר ו/או השקעה בנכסים פיננסיים אינן ערובה להצלחה בעתיד. כל העושה שימוש בשרת, אחראי בלעדית לתוצאות פעולות המסחר שלו ומוותר על זכות תביעה וכל טענה כלפי AlgoServers ו/או מי מטעמו.

* מובהר בזאת ש AlgoServers אינו אחראי לתוצאות השקעה ו/או המסחר של הלקוח בשום צורה. הלקוח בחתימתו משחרר את AlgoServers באופן מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות ומכל נזק בגין הפסדים ו/או אבדן רווחים ו/או כל נזק אחר אשר נובע או עלול לנבוע ממסחר במט”ח בין באמצעות הרובוט ובין שלא באמצעות הרובוט ומאשר בזאת כי האחריות למסחר ברובוט, לבאגים, תקלות ולתוצאתו חלה על הלקוח בלבד. ואין AlgoServers ו/או מי מטעמו, אחראים לתוצאות הרובוט באופן אישי או קבוצתי.

השאר פרטים כאן

השאר כאן למטה את פרטים שלך ואנו נחזור אליך בהקדם – השיחה איתנו ללא עלות וללא התחייבות.